Oude en nieuwe media spelen een steeds belangrijker rol in onze samenleving. Media zijn overal en hun maatschappelijke impact is groot. In 2005 is door de Raad voor Cultuur daarom de term 'mediawijsheid' in het leven geroepen. Dit begrip houdt in dat we in staat zijn om oude (televisie, radio, pers) en nieuwe media (internettoepassingen, sms) te gebruiken en dat we een gezonde mentaliteit ten opzichte van deze media hebben, waarbij we ons bewust zijn van de mogelijkheden en van de context van informatie. Verschillende organisaties zijn afzonderlijk van elkaar al geruime tijd bezig om Nederland mediabewuster te maken. Om al deze krachten en kennis te bundelen is er een netwerkorganisatie en bijbehorend expertisecentrum opgericht. Op deze site vindt u informatie over deze netwerkorganisatie en haar activiteiten. Verder is er achtergrondinformatie te vinden over het begrip mediawijsheid en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

Dien een projectvoorstel in! Netwerkpartners kunnen inschrijven op de speciale mediawijsheid stimuleringsregeling.

Al 83 netwerkpartners Inmiddels hebben al 83 organisaties zich aangesloten bij het Mediawijsheid Expertisecentrum. Wilt u ook netwerkpartner worden? Teken de intentieverklaring! Bekijk ook het overzicht met huidige netwerkpartners.