Expertisecentrum

Expertisecentrum

Mediawijsheid is een breed begrip, dat betrekking heeft op alle soorten media, op een grote diversiteit aan doelgroepen en op bescherming of juist op enabling van gebruikers. Veel organisaties werken op (onderdelen) van dit brede thema aan het vergroten van kennis, vaardigheden en een bewuste houding van mensen uit verschillende doelgroepen. Vanuit de maatschappij en de politiek is de wens geuit hier meer overzicht en synergie in te krijgen. Om de krachten van deze organisaties te bundelen en te voorkomen dat er ongewenste witte vlekken bestaan.

Daarom is op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een kwartiermakersgroep ingesteld om te adviseren over de inrichting en programmalijnen van een Mediawijsheid Expertisecentrum. Deze kwartiermakersgroep bestaat uit Beeld en Geluid, ECP.NL, Kennisnet, de Publieke Omroep en de Vereniging Openbare Bibliotheken. Vrijdag 18 april 2008 is het kabinet met het advies akkoord gegaan.

Inhoudelijk doel van het Mediawijsheid Expertisecentrum is met de aangesloten organisaties een toename in vaardigheden van mensen te realiseren en het bij te dragen aan een bewuste, kritische en actieve houding en mentaliteit van burgers en instellingen in de gemedialiseerde samenleving.

Organisatorisch doel is het creëren van overzicht van alle activiteiten van de verschillende organisaties voor zowel het brede publiek als voor de betrokken organisaties zelf. Daarnaast is het doel om activiteiten van de verschillende organisaties te richten en waar nuttig te bundelen. Er zal een duidelijk domein ontstaan waar ouders, opvoeders, docenten, jongeren, mediaprofessionals, ouderen en alle andere doelgroepen terecht kunnen voor antwoorden, informatie, tips, achtergronden, etc. Het thema mediawijsheid en alle zaken die daaronder vallen, komen voor het brede publiek meer eenduidig naar voren.

Een onderzoek naar de precieze invulling van de publieksfunctie, met name de fysieke loketten, wordt de komende maanden afgerond. Een virtuele omgeving is inmiddels beschikbaar en zal de komende periode worden uitgebreid (https://mediawijsheidexpertisecentrum.nl, www.mediawijsheidkaart.nl), de beoogde fysieke loketten zijn de bibliotheken (lokaal, regionaal) en Beeld en Geluid (centraal). Samen met gerichte communicatie is hiermee een basis gelegd voor een duidelijk publieksaanbod. Het brede publiek, dus ook het onderwijs, kan hier terecht voor informatie en activiteiten op het gebied van mediawijsheid.

Kortom, in het Mediawijsheid Expertisecentrum verbinden partijen zich rond een brede maatschappelijke visie op mediawijsheid en de daarbij behorende doelstellingen met betrekking tot de versterking van mediawijsheid in de samenleving. Op 15 mei 2008 is het Mediawijsheid Expertisecentrum gelanceerd in Beeld en Geluid.

Downloads
Programmaplan Mediawijsheid Expertisecentrum
Samenvatting van het programmaplan [PDF 305 Kb ]
Nieuwsbrief Mediawijsheid
Presentatie lancering Mediawijsheid Expertisecentrum op 15 mei 2008 [MS-Powerpoint 1645 Kb ]
Kabinetsbrief media 18 april 2008
Intentieverklaring voor aansluiting bij het Mediawijsheid Expertisecentrum [PDF 81 Kb ]

Programmalijnen binnen het expertisecentrum

De volgende drie programmalijnen en thema’s zijn benoemd in het programmaplan van het Mediawijsheid Expertisecentrum:

1. Mediavaardigheden en -bewustzijn: de programmalijn ‘Mediavaardigheden en bewustzijn’ omvat vier thema’s en richt zich op ‘Praktische vaardigheden’, ‘Informatie & strategische vaardigheden’, ‘Mediabewustzijn’ en ‘Verantwoord gebruik & veiligheid’.

2. Stimuleren / activeren participatie: deze programmalijn richt zich op het stimuleren en activeren van participatie binnen de maatschappij en omvat de thema’s ‘Participatie en productie’, ‘Empowerment’ en ‘Auteursrecht’.

3. Innovatie: deze programmalijn richt zich op Innovatief en experimenteel mediagebruik. In het snel veranderende medialandschap liggen veel mogelijkheden en kansen voor innovatief mediagebruik.