Onderzoek

Komende maanden zal een groep van netwerkpartners zich buigen over het onderwerp onderzoek en inventariseren welke vragen er nog liggen op het gebied van mediawijsheid. Resultaten en bevindingen zullen te zijner tijd op deze website gepubliceerd worden.

Achtergrondinformatie over mediawijsheid
Hieronder vindt u een lijst met links naar achtergrondinformatie over mediawijsheid.
Advies Raad voor Cultuur: Mediawijsheid – de ontwikkeling van nieuw burgerschap
Onder de titel Mediawijsheid – de ontwikkeling van nieuw burgerschap bracht de Raad voor Cultuur in juli 2005 dit advies uit aan de Staatssecretaris van Onderwijs.
Mediawijsheid conferentiesite
Een wiki met veel achtergrondinformatie over mediawijsheid en informatie over de mediawijsheidconferentie die op 12 oktober 2006 heeft plaatsgevonden.
Mediawijsheid dossier Virtueel Platform
Het Virtueel Platform, expertise centrum voor e-cultuur, heeft een dossier aangelegd over mediawijsheid. 
Wiki Webwijsheid
Kennisrotonde wiki met informatie over het onderwerp webwijsheid.
Dossier ict-geletterdheid
Wat speelt er rond ict-geletterdheid en mediawijsheid? Van verschillende kanten wordt de noodklok geluid of juist e.e.a. gerelativeerd. Kennisnet Ict op school stelde een dossier over dit onderwerp samen.
Podcast: ict-geletterdheid/mediawijsheid
Ict op school podcast: ict-geletterdheid/mediawijsheid. Gasten geïnterviewd tijden het Di-beter debat. 
Videoopname lezing mediawijsheid
Onderdeel van de lezingencyclus ‘Leren in de innovatiemaatschappij’ georganiseerd door Waag Society in oktober 2005.
Door de bomen het bos – Informatievaardigheden in het onderwijs
Deze publicatie over informatievaardigheden in het voortgezet onderwijs is in 2005 verschenen bij het Ruud de Moorcentrum van de Open Universiteit.
ICT & Onderwijs
De website van Margreet van den Berg, adviseur op het gebied van onderwijs en ict. Een praktische en inzichtelijke website voor zowel docenten als leerlingen, met veel informatie en tips over goed gebruik maken van internet.
Mijn Kind Online
De website ‘Mijn Kind Online’ ondersteunt ouders bij het Internet-gebruik door hun kinderen. De site is van de Stichting Mijn Kind Online, een onafhankelijk kenniscentrum Jeugd en Media.
RSS weblog Mijn Kind Online
Abonneer u op de RSS feed van de weblog Mijn Kind Online en krijg automatisch nieuwsberichten over jongeren en internet binnen in uw RSS reader.
Weet Wat Ze Gamen
Op deze website vindt u alles wat u wilt weten over kinderen en gamen.
RSS blog Weet wat ze gamen
Abonneer u op de RSS feed van de weblog Weet wat ze gamen en krijg automatisch nieuwsberichten over jongeren en games binnen in uw RSS reader.
SLO over visuele geletterdheid
Pagina’s van SLO met info en lesmateriaal over visuele geletterdheid (een aspect van mediawijsheid).
Scriptie Mijn MediaWereld
Scriptie over de effectiviteit van het mediavaardigheidsprogramma Mijn MediaWereld door Laura van de Kruijs.
Afstudeeronderzoek: Mediawijsheid op school
Afstudeeronderzoek van Freek Zwanenberg aan de Universiteit van Humanistiek. De hoofdvraag van het onderzoek: Hoe kan binnen het voortgezet onderwijs de kritische reflectie van leerlingen op hun digitale identiteit bevorderd worden?
Afstudeerscriptie: Jongeren worden Mediawijs!
Afstudeerscriptie van Ieteke de Vries voor de opleiding Toegepaste Communicatie Wetenschap aan de Universiteit Twente.
Safer Children in a Digital World: the report of the Byron Review
Engels rapport over kinderen en internet.