Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 

Deze stimuleringsregeling biedt netwerkpartners van het Mediawijsheid Expertisecentrum de mogelijkheid de samenhang tussen verschillende bestaande initiatieven op het gebied van mediawijsheid te versterken door initiatieven te bundelen, te ordenen en in samenhang verder te ontwikkelen. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe initiatieven te starten. Het kan gaan om het samenwerken aan een effectieve aanpak of om het vergroten van de toegankelijkheid en transparantie voor de burger. Door betere onderlinge afstemming van activiteiten op het gebied van mediawijsheid kunnen initiatieven effectiever zijn en kan het succes voor alle betrokken partijen worden vergroot.

Voor alle initiatieven is het in elk geval van belang dat:
– ze bijdragen aan een (van de) programmalijn(en) zoals beschreven in het meerjarenplan 2008-2010;
– ze aansluiten bij behoeften van de eindgebruiker van het initiatief en deze behoefte (middels onderzoeksresultaten) kan worden aangetoond;
– ze uitgaan van samenwerking tussen netwerkpartners en synergie opleveren.

Doelgroep
Organisaties die zich middels de ondertekening van een intentieverklaring bij het Mediawijsheid Expertisecentrum hebben aangesloten en die participeren in een (van de) werkgroep(en), kunnen inschrijven op deze regeling. Indien u een projectidee/voorstel heeft ingediend en nog niet bent aangesloten bij een van de werkgroepen, kunt u dit op een later tijdstip alsnog doen, uiterlijk bij honorering van uw projectvoorstel.

Belangrijke data
РDeadline indienen projectaanvragen per e-mail: 27 februari 2009 om 17.00 uur. U dient hiervoor het Format Projectvoorstel te gebruiken.
– Deadline indienen ondertekende papieren projectaanvraag: 6 maart 2009.
– Uiterlijke datum uitslag selectie: 3 april 2009

Meer informatie
In de toelichting op de regeling vindt u meer informatie over de achtergrond van de regeling, voorwaarden etc. Voor vragen kunt u contact opnemen met Welmoed Lockefeer via info@mediawijsheidkaart.nl.